Нашите услуги ја задржуваат вашата насмевка

Повеќе насмевка, повеќе среќа

Општа стоматологија

Контролен преглед

Општа стоматологија

РТГ интраорална снимка

Општа стоматологија

Локална флуор профилакса

Општа стоматологија

Локална флуор профилакса

Општа стоматологија

Лекување на коренски канали

Општа стоматологија

Лекување на заб

Општа стоматологија

Пломбирање на заб

Општа стоматологија

Екстракција (вадење) на заб

Општа стоматологија

Надградба на забен корен со колче

Општа стоматологија

Ултразвучно чистење на забен камен и полирање

Општа стоматологија

Пескарење на заби до висок сјај

Општа стоматологија

Белење на заби

Протетика

Изработка на тотални и парцијални акрилатни протези

Протетика

Класични вузил протези и вузил протези со атечмени

Протетика

Репаратура на протези

Протетика

Ребазација подлагање на протези

Протетика

Репаратура на фасети

Протетика

Металкерамички порцелански коронки

Протетика

Безметални керамички коронки и мостови

Протетика

Изработка на вилица

Естетска Стоматологија

Хијалуронски филери на усни

Естетска Стоматологија

Пополнување на назолабијални бразди

Нашиот тим

Ние сме тука за вашата насмевка