Изберете услуга

Општа стоматологија

Контролен преглед
Времетраење: 30 мин.
РТГ интраорална снимка
Времетраење: 30 мин.
Локална флуор профилакса
Времетраење: 30 мин.
Локална флуор профилакса
Времетраење: 30 мин.
Лекување на коренски канали
Времетраење: 30 мин.
Лекување на заб
Времетраење: 30 мин.
Пломбирање на заб
Времетраење: 30 мин.
Екстракција (вадење) на заб
Времетраење: 30 мин.
Белење на заби
Времетраење: 30 мин.

Протетика

Репаратура на протези
Времетраење: 30 мин.
Репаратура на фасети
Времетраење: 30 мин.
Изработка на вилица
Времетраење: 30 мин.

Естетска Стоматологија

Хијалуронски филери на усни
Времетраење: 30 мин.
Резервациите се овозможени од BookWisely.com