Изберете услуга

Општа стоматологија

Контролен преглед

Времетраење: 30 мин.

Лекување на заб

Времетраење: 30 мин.

Пломбирање на заб

Времетраење: 30 мин.

Белење на заби

Времетраење: 30 мин.

Протетика

Репаратура на фасети

Времетраење: 30 мин.

Изработка на вилица

Времетраење: 30 мин.

Естетска Стоматологија

Резервациите се овозможени од BookWisely.com